حمایت روسیه از موضع انتقادی ایران در مورد گزارش گوترش
نماینده روسیه در سازمان ملل پس از سخنرانی صریح دیپلمات ایرانی در نقد گزارش دبیرکل این سازمان گفت:ما دقیقا همین سخنان را تایید می‌کنیم

دیدگاهتان را بنویسید