حل مشکل توزیع سوخت در شمال کشور


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به اینکه تانکرها دیر رسیدند به احتمال زیاد به دلیل ازدحام ترافیک، چند روز پیش در شمال کشور با مشکل تامین سوخت مواجه بودیم، اما اکنون وضعیت پایدار است و مشکلی نیست.

به گزارش پارچین خودرو، علی اکبر نژادعلی درباره علت کمبود بنزین در برخی جایگاه های سوخت شمال کشور گفت: تمهیدات برای سوخت رسانی بهینه جایگاه ها اندیشیده شده و تمامی مناطق سوخت گیری تکمیل شده است. به درستی.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ یک از جایگاه ها مشکلی برای سوخت گیری وجود ندارد و جای نگرانی نیست، گفت: با توجه به تردد زیاد مسافران و حجم تردد در جاده ها، احتمال می رود تانکرهای نفتکش به سمت جاده ها حرکت کنند. در ترافیک گیر کرده و این مشکل تامین سوخت است