حراج ۱۰۶۲ خودروی خارجی آغاز شد


رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال اموال از آغاز مزایده یک هزار و ۶۲ خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم خبر داد.

به گزارش پارچین خودرو، عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش کمک های مالی گفت: امروز (پنجشنبه ۷ مهر) از سال ۹۶ تاکنون ۱.۶۲ دستگاه خودروی خارجی به ظن قاچاق کشف و در خدمت ماندند. انبارهای ۹ استانداری کشور به صورت الکترونیکی واگذار و به مزایده گذاشته شد.

وی افزود: از امروز امکان بازدید الکترونیکی این خودروها در سایت ملک فراهم می شود و در نهایت ۲۵ مهرماه این مزایده رمزگشایی و برندگان اعلام می شود.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده گفت: از مهریه ۷ تا ۱۲ متقاضیان می توانند علاوه بر بازدید الکترونیکی خودروها، قیمت را با امضای الکترونیکی ارائه کنند.

نظر من گفت: یکی از شرایط شرکت در این مزایده داشتن کد (امضای الکترونیکی) است. مردم می توانند با مراجعه به سایت https: www.gica.ir و دریافت آن در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات دولتی، برای امضای الکترونیکی اقدام کنند.