حراج خودروهای خارجی تمدید شد


تاریخ بازدید و ارائه پیشنهاد متقاضیان شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه به مدت دو روز تمدید شد.

به گزارش پارچین خودرو، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال با اشاره به استقبال و مشارکت مردم برای شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی، گفت: آخرین مهلت مراجعه متقاضیان و ثبت مزایده است. قیمت شرکت در مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۵ به مدت دو روز تمدید شد و متقاضیان می‌توانند در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه از خودروها بازدید و تا پایان روز پنج‌شنبه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قیمت را ارسال کنند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملکی در خاتمه تایید کرد که پاکت های قیمت پیشنهادی طبق زمان بندی اعلام شده که روز شنبه ۲۵ مهرماه با حضور نمایندگان مراجع نظارتی و قضایی و نتایج اعلام خواهد شد.