جولان، کارشناسان در زمینه استانداردهای خودرو


/ یادداشت اختصاصی / از نمایندگان مجلس تا رؤسای نهادهای حاکمیتی;

مقوله استانداردها یکی از تخصصی ترین مباحث در حوزه مدیریت است که نیاز به تخصص بالایی برای بحث و اظهار نظر دارد، به خصوص اگر این استانداردها با دانش فنی صنعتی مانند خودرو ترکیب شوند، این پیچیدگی نیز دو چندان می شود. اما با این وجود هر بار نظرات افرادی را می بینیم که فاقد صلاحیت علمی در زمینه استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مسائل مربوط به صنعت خودرو اگرچه تخصصی است اما در همه محافل مطرح است و همه از رانندگان تاکسی گرفته تا نمایندگان مجلس خود را صاحب نظر در این امر می دانند.

به عنوان مثال، آرا شواردیان، یکی از اعضای کمیته سازندگی مجلس شورا، درباره کیفیت خودروهای تولید شده در کشورمان می‌گوید: «صنعت خودروسازی کشور روز به روز از نظر کیفی رو به زوال است و متأسفانه آنچه در صنعت خودرو کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان جان و مال مردم است استاندارد ملی با فراخوان غیر ایمن و عدم تایید استاندارد برای برخی خودروها اولین گام در راستای کنترل صحیح کیفیت خودروهای داخلی است تا خودروسازان در راستای ارتقای کیفیت گام بردارند. خودروهایشان برای منافع خودشان است. متأسفانه چیزی که در این فضا کمتر اهمیت دارد، جان و مال مردم است».

اظهارات این نماینده مجلس که هیچ تجربه ای در زمینه صنعت خودرو و مسائل استاندارد آن ندارد، تنها چند نمونه از داده های تصویری صنعت موتور خودرو است. چنین کلماتی فراوان است و از روسای ارشد پلیس راهنمایی و رانندگی گرفته تا استانداران و ائمه جمعه، سردمداران چنین سمت هایی در صنعت خودرو هستند.

هر چند موضع گیری ها، مصاحبه های این افراد و برخی اظهارنظرها در برنامه های رسمی کشور اکثرا عوام فریبانه است و نباید پاسخ داده شود، اما بد نیست نکته ای را به این آقایان یادآوری کنیم.

بدون هیچ گونه سوگیری و جانبداری نسبت به صنعت خودرو و به منظور سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف و کاستی های این صنعت، باید تاکید کرد که تمامی کاستی های خودروسازان در زمینه استانداردهای مربوط به تحریم خودروسازان نقشی ندارد. در شکل دادن به آنها این موضوع حتی مورد تایید مسئولان ارشد سازمان استاندارد قرار گرفت وگرنه فرصت دریافت این استانداردها برای خودروسازان چندین بار تمدید نمی شد و اگر امروز هم خودروسازان تحت فشار سازمان استاندارد هستند به دلیل فشار است. از سیاستمداران در مورد این سازمان تا از این طریق بتوانند نظرات خود را تغییر دهند.. افکار عمومی را متقاعد کنند.

بله، اگرچه برخی این ممنوعیت را برای کشور موهبت می دانند، اما حقیقت این است که این ممنوعیت دستیابی به برخی از استانداردهای ۸۵ گانه خودروهای داخلی را غیرممکن کرد.

به هر حال این راهی است که ما انتخاب کرده ایم و در این مسیر سختی هایی وجود دارد که صنعتگران ما متحمل می شوند، اما بی انصافی است که برخی از مسئولان و مدیران بهتر از هرکسی بدانند چرا این وضعیت وجود دارد و در عین حال نقش حیاتی را مشخص می کند. خودشان

مانع اصلی خودروسازان ما برای پیشرفت، ارتباط با خودروسازان خارجی و انتقال فناوری، ممنوعیت صنعت خودرو است. اگرچه در این زمینه سوء مدیریت وجود دارد، اما مانع اصلی پیشرفت، تحریم صنعت خودرو است که ما را مجبور به ورود به همه حوزه ها کرده است.

لذا از مسئولین امر عاجل می خواهیم که در صورت توان برای رفع مانع اصلی اقدام کنند وگرنه در شرایط کنونی موضع مخالف و قاطع شایسته نخواهد بود.