جای خالی اتوبوس های گازسوز در طرح نوسازی وزارت کشور


از ابتدای دولت سیزدهم قرارداد تولید ۴۵۰۰ اتوبوس برای ورود به ناوگان حمل و نقل شهری توسط وزارت کشور با شرکت های تولیدی داخلی منعقد شد تا قفل ۱۰ ساله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شکسته شود. با تزریق ۶۰۰ اتوبوس جدید به ناوگان و پیش بینی تولید و تحویل ۱۵۰۰ اتوبوس دیزلی دیگر با استانداردهای مدرن یورو ۵ تا پایان سال به شهرداری ها، این امیدواری وجود داشت که پس از سال ها اتوبوس های جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود. در این دوره موقت برای تولید اتوبوس های برقی توسط وزیر کشور و خبر انعقاد تفاهم نامه با تولیدکنندگان داخلی امیدها را برانگیخت. اما در طرح نوسازی وزارت کشور جایی برای اتوبوس های گازسوز وجود ندارد.

به گزارش پارچین خودرو به نقل از ایسنا، بخش زیادی از آلودگی هوای شهرها به منابع متحرک نسبت داده می شود، به عنوان مثال ۶۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت منابع متحرک آلودگی هوا است و در میان این منابع، بخشی از آلودگی هوای تهران است. از منابع متحرک آلاینده، اساساً فرسوده است و کیفیت و استانداردهای لازم را ندارد و باعث افزایش آلودگی هوای شهر می شود. در عین حال در قانون هوای پاک به موضوع خودروهای فرسوده و لزوم نوسازی آنها توجه ویژه ای شد.

تاثیر اتوبوس های فرسوده شهری بر آلودگی هوا اگر بیشتر از سایر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت هوا نباشد کمتر نیست. شهرداری ها با شرایط اقتصادی کنونی توان نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی را ندارند. از این رو دولت و وزارت کشور برای انجام وظیفه قانونی خود برای کمک به شهرداری ها در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور به میدان آمده اند.تولید اتوبوس توسط سازندگان داخلی آغاز شده است و در واقع پس از سال ها خطوط تولید کارخانه های داخلی دوباره رونق گرفته است. و در پاسخ به نیازهای محلی راه اندازی شده اند.

با وجود مشکل آلودگی هوا که گریبانگیر اکثر شهرهای کشور شده است، علاقه به تولید اتوبوس هایی که با برق و گاز به عنوان ایده آل شهرهای کشور کار می کنند، می تواند راه حل مناسبی برای کاهش این مشکل باشد.

در شرایطی که حداکثر سن اتوبوس ها ۱۰ سال است. در پایتخت میانگین سنی اتوبوس های شهری ۱۴ سال است و ۶۰۰۰ اتوبوس شخصی و دولتی در شهر فرسوده شده اند. بر این اساس، وزارت کشور اخیراً تلاش‌هایی را برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور به‌ویژه تهران آغاز کرده است و وزیر کشور از انعقاد قرارداد تولید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید با ایران خودرو دیزل خبر داد تا این امر محقق شود. وعده در شهریور که امسال ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای توزیع به شهرداری های کشور تحویل وزارت کشور شد و در ۳ آبان نیز ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب این قرارداد به وزارت کشور تحویل داده شد. اما همه این اتوبوس های تولیدی با گازوئیل یورو ۵ کار می کنند و در شرایطی که آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای کشور به یک معضل جدی تبدیل می شود، شاید تولید این اتوبوس ها به صورت گازسوز یا دوگانه سوز ایده آل باشد که البته در این خصوص قول تزریق اتوبوس های برقی به ناوگان اتوبوسرانی شهرهای استان داد و گفت: موضوع تولید اتوبوس برقی مد نظر قرار گرفته و قراردادهایی برای تولید اتوبوس های برقی منعقد شده است. این نوع اتوبوس است تا بتوانیم ناوگان اتوبوسرانی برقی را نیز توسعه دهیم.

– پیگیری وزارت کشور برای تولید اتوبوس های برقی

احمد واحدی درباره اینکه اتوبوس های تحویلی وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور گازسوز و دوگانه سوز هستند که توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود، می گوید: انشالله بر اساس استاندارد یورو ۵ کار خواهد کرد و دچار مشکلات زیست محیطی نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش وزارت کشور برای تولید اتوبوس های برقی می افزاید: این اتوبوس ها با ظرفیت تولید داخلی گران می شوند. تولید خواهد کرد. در واقع این تولید توجیه زیست محیطی دارد. بنابراین به سمت برق می رویم و استاندارد یورو ۵ برای اتوبوس های تولیدی در نظر گرفته می شود و انشاالله مشکل زیست محیطی نداشته باشیم.