ثبت جهانی سرای سعدالسلطنه چه دستاورد‌هایی برای قزوین دارد؟
مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: ثبت جهانی سرای سعدالسلطنه با عث معرفی قزوین و افزایش گردشگر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید