تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سایپا تا پایان امسال


معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: گروه خودروسازی سایپا تا پایان امسال ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد کرد.

به گزارش فارسی خودرو، حسین کاظمی تورگی درباره روند تحویل و عرضه محصولات سایپا طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۰ هزار خودرو به مشتریان گروه خودرو سایپا تحویل داده شده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد است. ۱۹۹۹. افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تیراژ تولید از اولویت های گروه سایپا در سال جدید است، تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا با هدف آرامش بازار و کاهش فاصله قیمت خودرو تا پایان امسال ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می کند. در بازار و کارخانه

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا، سیاست جدید سایپا را رضایت ۱۰۰ درصدی مردم از محصولات سایپا دانست و گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان، افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ محصولات سایپا به موقع تحویل مشتریان وفادار می شود.