تولید گیربکس CH 16S-2230 با عمق داخلی ۳۰ درصد در روتور


مدیرعامل چرخشگر گفت: فاز اول اسکان گیربکس CH 16S-2230 با عمق ساخت ۳۰ درصد انجام شده است.

به گزارش «فارسی خودرو»، علی اکبر عمرانی گفت: یکی از کامل‌ترین پروژه‌های سامانه مسیریابی برای محصول اتوبوس ایران خودرو دیزل آتروس شناسایی شده است که این مجموعه شامل ۱۷ ردیف قطعات و مجموعه‌های فرعی است که اجرای پروژه به شرح زیر است.

وی با تشریح ساخت جعبه فرمان CH-8098 به عنوان یکی از پروژه های توسعه دوره ای سال آینده، گفت: جعبه فرمان شامل هفت جزء اصلی و شامل ۶۷ نوع قطعه است. در فاز اول این پروژه قطعاتی مانند بدنه، سگمنت شفت و کلاهک بدنه و در فاز دوم قطعات شیر ​​فرمان، برقی، پیستون و یاتاقان پیچشی وارد می‌شود. قطعات باقیمانده توسط تیم خودکفایی و تدارکات قابل ساخت و تامین است.

مدیرعامل چرخشگر با بیان اینکه تولید محصولات جدید و افزایش تنوع در سال گذشته محقق شد، گفت: نفوذ پروژه هایی مانند جعبه مخروطی، S6-90 SAE1، مجموعه پمپ های فشرده بالاکلاچ، مونتاژ ستون فرمان پنوماتیک و تولید انبوه. مونتاژ PTO خط جدید مکانیکی یکی از اقداماتی بود که در سال ۱۴۰۰ انجام شد.