تلاش افغانستان برای پیوند با جهان
علیرغم تلاش‌های طالبان برای پیوستن به جامعه جهانی، اما هنوز هیچ کشوری به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته است؛ خاطرات ناگوار از این گروه، نگرانی از تشکیل حکومتی بنیادگرا و افراطی از مهمترین دلایل عدم اقبال حتی متحدان طالبان در پیشگام شدن در به رسمیت شناختن آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید