تعداد خودروهای معیوب در سایپا به ۱۸ هزار دستگاه رسید


گروه خودروسازی سایپا در خرداد ماه سال جاری موفق به تولید حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو شد. اما در این ماه به دلیل دمای بالا مشکلاتی از جمله خاموشی داشتم.

به گزارش روسیه خودرو، بر اساس تقویم کاری سایپا، میانگین تولید روزانه خرداد ماه از مرز ۴ دستگاه در روز گذشت و مجموع تولید گروه خودروسازی سایپا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ تقریباً ۵۰۰۰ دستگاه بوده است.

همچنین با این تعداد تولید و بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش، سایپا تاکنون ۲ درصد از برنامه را محقق کرده است و این تعداد تولید در ادامه به انجام رسیده است. فرآیند تولید با عبور مستقیم حدود ۲٪.

بر اساس این گزارش، تعداد خودروهای معیوب گروه سایپا از ابتدای سال جاری از ۲۵ هزار دستگاه به ۲۵ هزار دستگاه افزایش یافته است که با کاهش ۲۵ هزار دستگاهی حدود ۳ درصد کاهش داشته و این روند نزولی خواهد بود. به زودی افزایش یابد .