تصویب ۱۴ طرح در حوزه وزارت نیرو در فارس
وزیر نیرو :میزان برداشت از چاه‌های مجاز بیش از حد پروانه هاست و باید میزان برداشت‌ها کنترل شود.

دیدگاهتان را بنویسید