تسریع در ساخت راه آهن شیراز- بوشهر
ساخت باند دوم جاده کوار- عسلویه با اعتبار هزار میلیارد تومان تا یک ماه آینده آغاز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید