ترکیب هوا تجزیه و تحلیل بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب بدن روشی مناسب برای بررسی ترکیب بدن انسان است.

با استفاده از دستگاه میزان ماهیچه ، چربی ، محل تجمع چربی ، میزان آب و مواد معدنی و … تعیین می شود. آن را یک رژیم غذایی فردی در نظر بگیرید.

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI ارائه متخصص تغذیه و رژیم درمانی.

دیدگاهتان را بنویسید