تردد موتورسیکلت ها مشکل بزرگی در تهران است


رئیس کمیته عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تردد انبوه موتورسیکلت ها را مشکل اساسی در محدوده طرح ترافیک دانست.

به گزارش پارچین خودرو، سیدجعفر چری هاشمی رئیس کمیته شهروندی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: فلسفه وجودی تشکیل شرکت ها و سازمان ها گاهی دستخوش دگرگونی می شود و گاه روتین می شود.

وی گفت: این شرکت باید با استفاده از فناوری های نوین، عبارات هوشمند پیشرفته و طرح انضباط ترافیکی و ایمنی، جریان ترافیک شهر را مدیریت کند.

تکشیری هاشمی با انتقاد از عدم بازنگری در طرح جامع ترافیک تهران گفت: نبود طرح جامع به معنای حرکت در تاریکی است و شاید فرصتی عاجل برای شهر باشد.

رئیس کمیته عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با آگاهی از مفید بودن بازنگری این طرح برای اقتصاد شهر و نقش آن در ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک و حفظ و ارتقای حقوق شهروندی. زیرساخت ها قطعا در برنامه ریزی به ما کمک خواهند کرد. او به ما کمک خواهد کرد. فکر می کنم نبود این طرح و عدم بررسی آن منجر به هزینه در کانال های نامناسب، فرصت های از دست رفته و خسارت های مادی می شود.

وی بر لزوم بازنگری و بازنگری در طرح ترافیک پس از ۴۰ سال تاکید کرد و گفت: تمامی ضوابط و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی محدوده مرکزی شهر از ۴۰ سال پیش تغییر کرده و برنامه ها باید مشروط و مشروط باشد. متناسب با مسائل امروز

وی ازدحام انبوه موتورسیکلت ها را یکی از معضلات اساسی در محدوده طرح ترافیک برشمرد و افزود: یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات افتادن به عادت هایی است که به یکباره تبدیل به بحران می شود که همه دستگاه های موثر باید دست به دست هم بدهند. همکاری کردن. برای کاهش و کنترل این مشکلات به طور جدی و فوری تدابیر لازم را مد نظر قرار داده و اتخاذ نمایند.