تا پایان شهریورماه امسال خودروهای وارداتی آماده بهره برداری می شوند


/ خصوصی / رئیس کمیته اقتصادی شورای اسلامی:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو گفت: انتظار دارم تا پایان شهریور ماه سال جاری و با توجه به مصوبه هیات وزیران و قانون مجلس، واردات خودرو انجام شود. آماده برای کار

محمدرضا بورابراهیمیوی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه پارچین خودرو گفت: واردات خودرو به تصویب مجلس نمایندگان رسید و پس از حل اختلافات در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مقرر شد دولت آن را تصویب کند و بر این اساس واردات آیین نامه اجرایی ماشین را تایپ کنید.

وی افزود: در خصوص تاخیر در نگارش آیین نامه اجرایی واردات خودرو گلایه هایی از سوی دولت وجود دارد که امیدواریم با تسریع در این روند و در نتیجه رقابت بین تولیدات داخلی و خارجی شاهد افزایش کیفیت خودرو و افزایش کیفیت خودروها باشیم. رضایت مصرف کننده

محمدرضاپور ابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی دیگر از این گفتگو به موضوع ورود خودروها به بورس پرداخت و افزود: از ورود خودروها به بورس استقبال می کنیم و باید فضا را در این زمینه بهبود دهیم. تا حد امکان کیفیت خودروهای ایرانی افزایش یابد.

با اشاره به اینکه ورود خودرو به بورس بر شفافیت اطلاعات می افزاید، تصریح کرد: ظرفیت بازار سرمایه در حوزه اوراق بهادار یا کالا بسیار حائز اهمیت است که در سایر نظام های اقتصادی به آن تکیه می شود.

بورا ابراهیمی در پایان با تاکید بر اینکه رمز حضور در بورس، شفافیت اطلاعاتی در بازار خودرو است، خاطرنشان کرد: هرجا بتوانیم سازوکارهای عرضه و تقاضا را به شفافیت اطلاعات مرتبط کنیم، کارایی را افزایش خواهیم داد. بهره وری، فساد و کاهش اجاره بها.. کاهش داده ایم