تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر حمایت دولت از بازار سرمایه تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید