تاریخ برگزاری نمایشگاه آزمایشگاه اعلام شدنمایشگاه سالانه سلامت آزمایشگاه CMH از ۱۶ آوریل تا ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ در اتاق های جامعه برگزار می شود. ساعت کاری هر روز از ۶ صبح تا ۱۰ صبح خواهد بود. این سرویس بر اساس اولویت ارائه شده است. معمولاً اصلاً انتظار زیادی وجود ندارد. اگر سوالی دارید، لطفا با شماره تلفن ۵۵۸۴-۵۴۲-۴۱۹ تماس بگیرید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر