بیمارستان جامعه یادبود


دکتر والدرون، جراح ارتوپد به CMH می پیوندد

بیمارستان Community Memorial گسترش کارکنان کلینیک تخصصی خود را با اضافه شدن جراح ارتوپد، دکتر Vincent Waldron، اعلام می کند. دکتر والدرون در هیکس ویل در محوطه بیمارستان یادبود جامعه، واقع در خیابان کلمبوس ۲۰۸، هیکسویل، OH 43526، در هیکس ویل آموزش خواهد داد. دکتر والدرون بیماران را در کلینیک می بیند و روش ها و جراحی ها را در CMH انجام خواهد داد.

دکتر والدرون بیش از ۳۵ سال تجربه پزشکی در زمینه ارتوپدی دارد و بیماری های مختلفی از جمله ترمیم روتاتور کاف، تعویض زانو و تثبیت لگن را از جمله سایر بیماری های ارتوپدی درمان می کند. دکتر والدرون دوره رزیدنتی ارتوپدی خود را در دانشگاه جان هاپکینز به پایان رسانده است و مورد تایید هیئت جراحی ارتوپدی آمریکاست. برای نوبت دهی می توانید با شماره ۵۶۶۹-۵۴۲-۴۱۹ تماس بگیرید