بیمارستان جامعه یادبود


دکتر بلیک به مدت یک سال منتشر شد

دکتر بلیک تمرین خود را در جولای ۲۰۱۷ در بیمارستان Community Memorial آغاز کرد.

دکتر بلیک در زمینه پزشکی خانواده و همچنین مراقبت های زنان و زایمان تخصص دارد و از طریق جراحی برای انجام زایمان سزارین در صورت نیاز آموزش دیده است. دکتر بلیک پس از پایان یافتن شیوع آن در حدود یک سال، دوباره در CMH در دسترس بیماران خواهد بود. در حالی که دکتر بلیک در حال انجام وظیفه نظامی است، سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اولیه می توانند بیماران او را ببینند. لطفاً با شماره ۴۱۹-۵۴۲-۵۳۰۰ تماس بگیرید تا قرار ملاقاتی با ارائه دهنده دیگری تعیین کنید. بیماران دکتر را می توان انتقال داد. OB بلک به دکتر. جانسون یا به مراقبی که انتخاب می کنند.