بهمن موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان از این سدان با بدنه تولید داخلی تجلیل می کند


استان اصفهان که میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای خودرویی کشور است، شاهد نمایش خودروی سدان دیزلی محترم بهمن با بدنه ساخت داخل بود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، گروه بهمن در شانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان برخی از محصولات خود را به نمایش گذاشت که اگرچه محصولات قدیمی نیز در میان آنها دیده می شود، اما وانت جدید G9 با احترام به شاسی تولید داخل، اخلاص و وقار با بدنه، تولید داخلی و رنگ های متنوع جدیدترین محصولات تولید شده در این شرکت خصوصی خودروسازی بود.

تعلق خاطر

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم خودروسازان بزرگ کشور در بخش تولید با کیفیت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، اما بهمن موتور با نظارت و سرمایه بخش خصوصی توانسته است عمق خودروسازان را افزایش دهد. با کیفیت ساخت داخل و مدرن سازی محصولات این شرکت.

به طور نسبی

احترام به بدنه ای که در داخل کشور با کیفیت مناسب تولید می کند یکی از دستاوردهایی است که نشان می دهد خصوصی سازی واقعی راه حل بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی دولتی است.

احترام بهمن موتور

توانایی تولید بدنه های محترمانه، عزت و اعتبار، با وجود مشکلات تحریمی و بروکراسی اداری حاکم بر صنعت خودرو، تأییدی بر لزوم حرکت به سمت خصوصی سازی خودروسازان است.