بهره برداری از ۱۲ طرح صنعتی در فارس تا سال آینده
۱۲ طرح صنعتی با هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تا سال آینده در فارس تکمیل و به بهره برداری می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید