بهره برداری از باغ موزه مشاهیر جهان در فارس در سال آینده
با اختصاص اعتبار، باغ موزه مشاهیر جهان در فارس در سال آینده به بهره برداری می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید