بهبود عملکرد خودروسازان برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت


وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح عملکرد خودروسازان برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات شد.

به گزارش فارسی خودرو، سیدرضا فاطمی امین اظهار داشت: شرکت های بزرگ صنعتی کشور باید به سمت تحقیق و توسعه و کالاهای دانش بنیان روی بیاورند.

وزیر صمت گفت: تاکنون در صنایع دانش بنیان عرضه محور بوده ایم، اما بهتر است به سمت تقاضا حرکت کنیم.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگی مانند صنعت خودرو در راستای کاهش قیمت و افزایش کیفیت در حال بهبود فعالیت خود هستند و از این طریق به سمت تحقیق، توسعه و تولید کالاهای دانش بنیان حرکت می کنند.