برگزاری آزمون کارشناسی دادگستری در همدان
ازمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا وکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در همدان برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید