برند جدید کرمان موتور معرفی شد


شرکت خودروسازی کارمان از برند جدید این شرکت رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سال های گذشته چندین بار شاهد تغییر برند کرمان موتور بودیم که تنها برای تغییر سایز پرستو معروف کرمان موتور کاهش یافت.

گزارش تصویری معرفی لوگوی جدید کارمان موتور را اینجا ببینید

اما کرمان موتور این بار با همکاری یک طراح ایرانی تحصیل کرده در دانشگاه های ایتالیا، برندی متفاوت را انتخاب کرده تا مهد طراحی جهانی خودرو باشد.

لوگوی جدید کرمان موتور

این برند شامل طراحی جدید برای آرم عقاب کارمان موتور و یک تایپ جدید برای KMC به عنوان لوگوی جدید کارمان موتور است.

در حاشیه رونمایی از برند کرمان موتور، منشور وفاداری مشتریان نیز قرائت شد و سپس بخشی از سوی کارکنان و نمایندگی های مجاز کرمان موتور قرائت شد.