برخی ها از دریافت واکسن استقبال برخی دیگه گریزانند
در حالی که پزشکان راهکار کاهش مبتلایان به کرونا را تزریق واکسن می دانند، عده ای هنوز هم برای دریافت آن واهمه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید