برای دریافت کارت هوشمند با کامیون ها تماس بگیرید


در راستای طرح «تنظیم ناوگان و رانندگان کامیون‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای» و تخصیص سوخت براساس نظرسنجی، رانندگان و مالکان کامیون‌های کوچک برای دریافت کارت هوشمند فراخوان شدند.

به گزارش «فارسی خودرو»، متقاضیان باید برای ثبت نام و صدور کارت هوشمند در فرمانداری محل سکونت خود با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به ادارات کل راهداری و حمل و نقل زمینی استان یا مراکز مورد تایید مراجعه کنند.

همانطور که در این اطلاعیه آمده است، جهت ثبت نام و اخذ پروانه فعالیت می توان به صورت مستقیم به سامانه مجوز تجارت به نشانی www.mojavez.ir مراجعه کرد.