بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد


رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست های پنج گانه آن را ابلاغ کرد.

به گزارش پارچین خودرو، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور شامل پنج پیوست است که شامل جدول زمان بندی لایحه، آیین نامه مالی لایحه قانون بودجه، دستورالعمل و فرم بودجه دستگاه های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه است. برای شرکت های دولتی

در بخشی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ به امضای آقای ابراهیم رئیسی – رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: با اتکال به خداوند متعال و بر اساس اسناد عالی رتبه از جمله اسناد عمومی، سیاست های برنامه هفتم، اسناد آماده سازی اراضی. و سند تحول دولت مردمی و مبتنی بر آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور رویکردها و سیاست های کلان تدوین بودجه ۱۴۰۲ با موضوع اصلی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تمرکز عدالت و ایجاد نظام دو شرط مهم برای موفقیت و نیل به اهداف، تعهد مدیران و کارکنان و تعهد جمعی آنان در تلاش خالصانه برای تحقق آرمان های نظام اسلامی و انسجام و هم افزایی دستگاه های اجرایی در پیگیری است. اجرای برنامه های اقتصادی دولت

همچنین در بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ضمن تحلیل شرایط کلان اقتصادی جهان و منطقه، رویکردها و سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، انصاف‌محور، کارآمدی حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفت. هدایت و برنامه های توسعه مهم و اجرای سیاست های فعال بازار کار.

در این بخشنامه پنج پیوست به شرح زیر اعلام شد:

۱- برنامه ریزی، تهیه و اصلاح پیش نویس قانون بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ کلیه کشورها.

۲- آیین نامه مالی تنظیم کننده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۳- دستورالعمل تهیه و اصلاح بودجه دستگاه های اجرایی

۴- هدایت بودجه جامع مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه

۵- دستورالعمل تهیه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات دولتی انتفاعی