بازگشایی مرز "اینچه برون" ایران با ترکمنستان پس از ۲۰ ماه
سخنگوی گمرک گفت: مرز زمینی “اینچه برون” استان گلستان با ترکمنستان بعد از ۲۰ ماه، فردا بازگشایی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید