بازدید معاون وزیر صنایع دفاع از سایپا و پارس خودرو


برای همکاری جمعی از مدیران DIO از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا و خط تولید پارس خودرو بازدید کردند.

به گزارش فارسی خودرو، معاون توسعه همکاری های صنعتی و مدیرعامل گروه خودروسازی سازمان صنایع دفاع به همراه جمعی از کارشناسان این سازمان از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا بازدید و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف آشنایی با فعالیت ها و امکانات مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا انجام شد، این گروه در جریان پروژه ها و برنامه های جاری و آتی مرکز و نزدیک به بخش های مختلف از جمله آب و هوا قرار گرفتند. آزمایشگاه، بازدید از آزمایشگاه برخورد غیر مخرب، شبیه ساز جاده، واقعیت مجازی و اتاق طراحی.

در ادامه این گروه با حضور در پارس خودرو از خط تولید خودروهای اکسپرس بازدید و از نزدیک با روند عرضه و تولید خودرو آشنا شدند.

این بازدید در راستای همکاری مشترک گروه خودروسازی سایپا و وزارت دفاع در استفاده از توانمندی های هر یک و امکان افزایش ظرفیت تولید خودرو صورت گرفت.