ایران خودرو حرکت تحول آفرینی را در طراحی محصولات جدید در دستور کار قرار داده است


رئیس سازمان ملی استاندارد در مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو:

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تولید محصولات به روز را یک الزام ملی دانست و گفت: انتظارات سازمان ملی استاندارد از خودروسازان داخلی جبران و آموزش حقوق و رضایت مردم است که یک امر اخلاقی، شرعی و ماده قانونی.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهدی اسلامپانا در مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو اظهار داشت: بدون شک کیفیت بر عهده شرکت تولید کننده است و شرکت نیز باید مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی خود را در این زمینه بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های آزمایشگاه ها در راستای ارتقای محصول یک اصل است، افزود: حساسیت به ارزیابی کیفی قطعا رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت که این امر بر عهده شرکت های خودروسازی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد، تمرکز نظام ملی استاندارد بر موضوع خودرو و سایر محصولات صنعتی و خدماتی را یک مطالبه ملی عنوان کرد و تصریح کرد: امروز تمرکز این دولت بر ارتقای کیفیت محصولات ایرانی، ما را بر آن داشته تا شاهد ظهور محصولات جدید در کشور باشیم.

مهدی اسلامبنه

اسلام بانه در ادامه بر اجرای تمامی استانداردها در محصولات جدید تاکید کرد و تصریح کرد: در تولید محصولات متفاوت و جدید برای مصارف داخلی و صادرات باید صنف و شان ایران و ایرانی حفظ شود که این یک الزام است.

وی همچنین توسعه محصولات جدید در کشور را مایه خرسندی عنوان کرد و افزود: امیدواریم شاهد موفقیت های بیشتر در زمینه طراحی، ایمنی، کیفیت و مهندسی محصول برای شرکت های خودروسازی باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین به پروژه جدید ایران خودرو اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ایران خودرو در این پروژه تلاش کرده است که حرکت تحول آفرین طراحی، ساخت و ساخت را در دستور کار داشته باشد و امیدواریم این خودرو بتواند الزامات کارخانه و استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند تاخیرهای قبلی و رضایت مشتری را جبران کند.