ایجاد3200 شغل مددجویی در لرستان
معاون اداری ومالی کمیته امام خمینی (ره) کشور :سه هزار و 200 طرح اشتغالزایی در لرستان  ایجاد می شود .

دیدگاهتان را بنویسید