انتقال هوایی بیمار مرگ مغزی از ایذه به اهواز
یک بیمار دچار مرگ مغزی در ایذه توسط اورژانس هوایی به اهواز انتقال داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید