انتصاب معاون اداری و پشتیبانی بیمه سینا


مدیرعامل بیمه سینا طی حکمی فرهاد فرخی را به عنوان معاون اداری و پشتیبانی بیمه سینا منصوب کرد.

به گزارش پارچین خودرو، حکم مدیر عامل شرکت بیمه سینا خطاب به فرخی آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با تلاش، درایت، پشتکار و تعامل سازنده با ایجاد همدلی و مشارکت کلیه همکاران محترم، در امر تحقق نتایج طرح های اعلام شده بر اساس اهداف شرکت موفق باشد.

پیش از این ذکر فروخی لازم است; مدیر منطقه و مشاور مدیرعامل سایپا یدک، دستیار معاونت ارتباطات سایپا، رئیس اداری و مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، سرپرست اداری و معاونت اجرایی تولید و پخش صنعتی و ریخته گری ایران و بیش از ۲۰ سال سابقه کار در گروه خودروسازی سایپا.