انتصاب سرپرست امور اداری و سرمایه گذاری انجمن های بیمه سینا


طی حکمی از سوی مدیرعامل بیمه سینا به عنوان رئیس اداره سرمایه گذاری و امور جامعه منصوب شد.

به گزارش پارچین خودرو، طی حکمی از سوی دکتر سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا، میثم طهماسب زاده سرپرست اداره سرمایه گذاری و امور عمومی این شرکت شد.

طهماسپ زاده با ۱۱ سال سابقه تنظیم بورس و اوراق بهادار و مسئولیت سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایه در تنظیم بورس و مشارکت در شرکت تامین سرمایه، سبدگردانی. و امور مالی گروه ملل (به عنوان مشاور مدیرعامل) و از دیگر سوابق ذکر شده است.