انتشار آگهی فروش سهام دولتی و داخلی شرکت ایران خودرو + سند


این اطلاعیه فراخوان عمومی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و داخلی شرکت ایران خودرو است.

به گزارش پارچین خودرو، در راستای راهبردهای ریاست جمهوری مبنی بر خصوصی سازی شفاف و تحقق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اهداف و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش سهام دولت، شرکت سرمایه گذاری سمند است. شرکت ها و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و … در نظر دارند ۱۳.۷۷ درصد از سهام ایران خودرو را طبق ضوابط و مقررات مربوطه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت ایران خودرو نسبت به خرید و تکمیل فرم های مربوطه جهت بررسی صلاحیت عمومی خودرو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده اختصاصی کرج اقدام نمایند.

قابل توجه:
شرایط ویژه فروش و واگذاری سهام شرکت ایران خودرو پس از طی مراحل قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع عموم خواهد رسید.
این آگهی هیچگونه حق و ادعایی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
فرم ها فقط از طریق روش مشخص شده در این اطلاعیه ارسال می شوند.

اعلام فروش سهام دولتی و داخلی به شرکت ایران خودرو

لازم به ذکر است، اطلاعیه فروش سهام دولتی و داخلی شرکت ایران خودرو در روزنامه «ایران خودرو» (دوم مرداد) منتشر شد.