امارات با پیشنهادهای جذاب به دنبال جذب قطعه سازان ایرانی است


/ اختصاصی / هشدار مدیر یک صنعت خودرو در مورد تکرار تجربه ترکیه و گرجستان.

یکی از مدیران صنعت خودرو در توییتی درباره تجربه مکرر فرار ایرانیان به ترکیه و گرجستان و این بار به امارات هشدار داده است.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، برخی از کشورهای همسایه ایران در سال های اخیر با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه صنایع ایران، موفق به جذب سرمایه ایرانی شده اند.

در حالی که آمار دقیقی از این فرار سرمایه اعلام نشده است، اما ارقامی که هر از چند گاهی از سوی ترکیه اعلام می شود نشان می دهد که ورود سرمایه از این کشور و ورود ایرانی ها به بازار مسکن ترکیه بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است.

متأسفانه در سال های اخیر بارها این اتفاق افتاده است و سرمایه گذاری هایی که می توانست به رونق ایران منجر شود وارد اقتصاد کشورهای همسایه شد، زمانی ترکیه به بهانه مسکن و بار دیگر تابعیت گرجستان و این چرخه همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که امارات که زمانی با سرمایه ایرانی در دهه های گذشته رونق اقتصادی را چشیده بود، این بار با تاکتیکی جدید برای جذب صنعتگران ایرانی فعالیت خود را از سر گرفته است.

این بار با گسترش صنعت خودروهای برقی در شیخ نشین های خلیج فارس، امارات به دنبال جذب قطعه سازان ایرانی بوده و این مشکل باعث هشدار یکی از مدیران صنعت خودرو کشور شده است.

به گفته این فعال صنعت خودرو، ارائه وام ۱۰ ساله با سود ۱ درصد، پس انداز زمین و سایر مشوق ها، تاکتیکی است که امارات برای جذب قطعه سازان ایرانی به کار می گیرد.

مدیرعامل صنعت خودرو

لازم است مسئولان و مدیران کل کشور هوشیارتر از این اتفاق باشند چرا که به هیچ وجه نمی توان سرمایه گذاران را مجبور کرد سرمایه را در جایی که امنیت آن متزلزل می شود و هر روز به بهانه گرانی، نگه دارند. تغییرات اساسی

همیشه گفته اند که پول ترسو است، متأسفانه همسایگان ما این را بهتر از تصمیم گیران ارشد کشور درک می کنند و به همین دلیل هر چند سال یک بار با وعده های وسوسه انگیز، سرمایه های ایرانی را جذب می کنند و اقتصاد خود را بازسازی می کنند و متاسفانه در در این میان آنچه ویران شده است سرمایه بسیاری از ایرانیان است که فریبشان را خوردند.