افتتاح پایگاه‌های اسکی روی آب با قایق، وزنه برداری و کایت بردینگ
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش از افتتاح پایگاه‌های اسکی روی آب با قایق، وزنه برداری کیش و کایت بردینگ در روز کیش خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید