اعلام علت مشکل در اعلام نتایج منتخب خرید خودرو


دلیل مشکل اعلام نتایج انتخاب شده برای خرید خودرو این بود که پارامترهای ذخیره از بین عوامل تعیین کننده اصلی شناسایی شده انتخاب نشده بودند.

به گزارش فارسی خودرو، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهام در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه کشی مجدد در فرآیند تخصیص حدود ۱۲ هزار خودرو افراد به عنوان کاندیدای ذخیره انتخاب شدند. اما این مشکل در سیستم مذکور به وضوح شناسایی نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

صدیک بی زاده تصریح کرد: به منظور رفع نگرانی های ایجاد شده برای افرادی که به عنوان شناسه ذخیره معرفی شده اند، در قالب سازوکار مشخصی برای فرآیند تحویل خودرو با طرح هایی مانند فوری و فوق العاده تمهیداتی اندیشیده شده است. پیگیری شود و خودرویی از سوی وزارت صمت در قالب این طرح ها به آنها اختصاص یابد.

وی افزود: انتصاب گزینشگرهای ذخیره به این دلیل است که اگر به هر دلیلی سرب انتخابگران خرید خودرو را به موقع انجام ندهند یا وجه آن را واریز نکنند، این افراد جایگزین خواهند شد. اما در سامانه یکپارچه مشخص نشد فرد اصلی یا ذخیره کیست و متاسفانه اطلاعات نادرست برخی خودروسازان به این ابهام دامن زد و نگرانی ها را دو چندان کرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال کنترل های دقیق و شفاف سازی، فشار بر سامانه جدید تخصیص خودرو را نیز افزایش داده است که پیش از این چندان کنترل و نظارت نشده بود.

وی با اشاره به وضعیت تخصیص خودرو یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، در گام اول باید کنترل ها و نظارت های لازم انجام شود تا متقاضیان واجد شرایط به عنوان کاندیدای اول توزیع خودرو معرفی شوند.