اعلام خودروهای مشمول لغو گارانتی


/ خصوصی / نامه معاونت بازرسی سازمان حمایت از خودروسازان;

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و محصولات در نامه ای به خودروسازان خواستار اطلاعاتی درباره تعداد خودروهای فروخته شده مشمول ابطال گارانتی شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سید جواد احمدی در پیامی خطاب به مدیران شرکت های خودروسازی ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، بهمن، فردا و الیا گفت:

بر اساس پیام معاونت حمل و نقل وزارت صمت و پیرو بخشنامه سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تصمیمات اتخاذ شده در پنجاه و دومین جلسه کمیته خودرو، «مشتریان خودرو باید حداکثر ظرف مدت مهلت فعالیت خود را انجام دهند. پنج ماه از تاریخ تحویل و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر برای دریافت سرویس.در ابتدا خودرو به نمایندگی خودروساز مراجعه کند در صورت عدم رعایت شرایط فوق خودروساز موظف به لغو گارانتی خواهد بود. از خودروی مذکور و با توجه به شکایات واصله و نارضایتی مصرف کننده، خواهشمند است در خصوص تعداد خودروهای عرضه شده و مشمول ابطال گارانتی بر اساس تصمیم فوق با توجه به نوع خودرو از زمان اجرای بخشنامه باید در اسرع وقت به این سازمان ارسال شود.