اعطای اختیارات کامل به مدیران سایپا


این امر با هدف اجرای دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور انجام شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مدیران این گروه خواست برای تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال آماده باشند و تمام همت و غم خود را برای تحقق ۸ تصمیم ابلاغی رئیس جمهور به کار گیرند.

به گزارش «فارسی خودرو»، محمدعلی تیموری در دیدار با مدیران گروه خودروسازی سایپا، خواستار آمادگی هر یک از آنها برای تحقق ۸ تصمیم ابلاغی رئیس جمهور و برنامه ریزی مناسب شد تا تولید امسال هدفمند شود.

وی با بیان اینکه خودروسازان تا پایان امسال یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می کنند و دستیابی به این رقم کمتر غیرقابل قبول است، گفت: لازم است مدیران گروه خودروسازی سایپا در تولید مشارکت کامل داشته باشند. ۶۵۰ هزار خودرو سهم این گروه است و باید برنامه ها به گونه ای اصلاح شود که رشد تولید بیش از هدف اعلام شده باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: یکی از مواردی که مدیران این گروه باید به آن توجه کنند تولید اقتصادی است و همانطور که اواخر سال گذشته اعلام شد، تولید اقتصادی خودروهای کویک و شاهین برای امسال رصد می شود. برای رسیدن به تولید اقتصادی، تمامی شرکت های گروه باید بتوانند مدیریت کارخانه را رها کرده و نقش مدیرعاملی را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار و با هدف انعطاف پذیری بیشتر گروه خودروسازی سایپا، تمامی اختیارات به شرکت های گروه تفویض می شود، تصریح کرد: استقلال در تصمیم گیری، امور کاری و مالی باعث می شود این گروه با سرعت بیشتری به اهداف خود دست یابد. و به ویژه هشت فرمان صادر شده توسط رئیس جمهور.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: شرکت‌های گروه خودروسازی سایپا امسال به دو صورت ارزیابی می‌شوند که یکی مربوط به نظام برنامه‌ریزی بودجه و دیگری سیستم دانش‌بنیان است.

وی با تاکید بر اینکه این گروه باید بر این مهم بر بودجه و نظام برنامه ریزی تسلط یابد، گفت: اگر شرکت ها مدیریت مالی مناسبی داشته باشند و اعتبار مناسبی از بانک ها دریافت کنند، می توانند بیش از ۶۵۰ هزار تولید کنند. ماشین امسال دنبال شد.

تیموری به لزوم رفع مشکلات و چالش های شرکت های گروه خودروسازی سایپا با سهامداران اشاره کرد و افزود: موضوع دیگری نیز وجود دارد که به شرکت های گروه مطرح می کنیم و آن بر اساس دانش است، چرا که این یک معیار برای بهبود است. “

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: فرآیند دانش بنیان یک تا سه سال طول می کشد و هیچ ایرادی ندارد، هر شرکتی که در این مسیر گام بردارد در حال رشد است و در طبقه بندی گروه بسیار حائز اهمیت است. اگر شرکتی برنامه دانش بنیان نداشته باشد قطعا تنزل می یابد.