اطلاعیه فروش بلوکی سهام پارس خودرو


گروه خودروسازی سایپا از فروش سهام پارس خودرو خبر داد.

به گزارش پارچین خودرو، در راستای اجرای راهبردهای دولت جمهوری اسلامی ایران و اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب خصوصی‌سازی صنعت خودرو، سایپا در نظر دارد به فروش برساند. سهام پارس خودرو (سهام عام) گروه خودروسازی سایپا به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای تحویل طبق ضوابط و مقررات مربوط.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (۳۰ مرداد ماه) به مدت ۱۵ روز به مشاور معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا واقع در جاده اختصاصی کیلو ۱۵ کرج جهت اعلام آمادگی جهت خرید و تکمیل فرم های مربوطه جهت احراز اطلاعات عمومی مراجعه نمایند. و مدارک تخصصی

اطلاعیه فروش بلوکی سهام پارس خودرو