اصلاح ساختار نظام بانکی، راه نجات اقتصاد کشور
کارشناسان اقتصادی، اصلاح ساختار بانک‌ها و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای تعیین نرخ بهره را به عنوان راهکار مدیریت و کاهش نقدینگی و تورم پیشنهاد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید