از ۲۴ مهر فعالیت کتابخانه‌های عمومی خوزستان
کتابخانه‌های عمومی از شنبه ۲۴ مهر ماه برای اعضا و دوستداران کتاب در شهرستان‌های آبی با ظرفیت کامل دایر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید