ادرو به عنوان معاون جدید وزیر و رئیس هیئت مدیره منصوب شد


با تصویب اعضای مجمع (شش وزیر و یک معاون رئیس جمهور) و با حکم وزیر صمت، علی نبوی به عنوان رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت منصوب شد.

به گزارش فارسی خودرو، جناب آقای رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی ادرو، طی حکمی علی نبوی را به عنوان بیست و یکمین رئیس قدیمی ترین سازمان توسعه کشور منصوب کردند.

نابویه که جانشین ادرو به عنوان رئیس خوشه های عملکرد و پروژه های توسعه ای شد، قبلاً به عنوان دستیار ویژه وزیر در امور شرکت ایفای نقش می کرد.

رئیس هیئت مدیره فولاد مبارکه، دبیر کارگروه مالی وزارت صمت، عضو ستاد تحول صنعت و معدن در وزارت صمت و مدیر برنامه انرژی وزارت صمت. سکوت، بخشی از مدرس جدید ایدرو در حوزه صنعت است.

نبوی همچنین دارای سوابق متعددی در حوزه اقتصاد پولی و بانکی با بیش از یک دهه فعالیت از جمله مدیرکل بانک و اعتبار صندوق توسعه ملی، مدیرکل سرمایه گذاری داخلی و مدیر فناوری اطلاعات وطنی است. صندوق توسعه

رئیس جدید ادرو فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.