اختصاص ١٢٠ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان فارس
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:١٢٠ میلیارد تومان اعتبار برای بهداشت و درمان فارس اختصاص یافت.

دیدگاهتان را بنویسید