اجرای معاهده مادرید ۲۰۰۷، ماحصل جنگ دوم قره باغ
بسیاری از کارشناسان سیاسی آذربایجان از جمله احزاب مخالف دولت، امضای معاهده مادرید توسط دولت علی اف را نوعی خیانت به تمامیت ارضی کشور و فراهم نمودن مقدمه جدایی قره باغ از آذربایجان میدانند

دیدگاهتان را بنویسید