اجرای طرح اتوبوس مدرسه با ۲۹ اتوبوس و مینی بوس


طرح جدید اتوبوس مدرسه از ابتدای مهرماه با استفاده از ۲۹ اتوبوس و مینی بوس اصلاح شده برای ارائه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان آغاز می شود.

به گزارش پارچین خودرو، در نشست مشترک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اداره کل آموزش و پرورش نحوه اجرای طرح اتوبوس مدرسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهرام نقاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به چالش های جدی حمل و نقل عمومی و افزایش ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اجرای طرح اتوبوس مدرسه را طرحی فرابخشی دانست. و پتانسیل راهبردی برای کمک هرچه بیشتر به نظام آموزشی و رفاهی دانش آموزان و اولیای گرامی را تشریح کرد و گفت: این ابتکار و کار جدید هدیه مدیریت پایتخت به آموزش و پرورش تهران است که خودمان آن را می دانیم. موظف به اجرا و توسعه موفقیت آمیز ناوگان خود است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین با قدردانی از شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت بر حمایت و همکاری در اجرای طرح اتوبوس مدرسه تاکید کرد و گفت: موفقیت این طرح قطعا موجب ارتقای خدمات ایاب و ذهاب دانش آموزان خواهد شد. عزیز خواهد بود و با توجه به موضوعات مختلفی که هر ساله برای سرویس مدارس مطرح می شود و با توجه به ویژگی حمل و نقل انبوه دانش آموزان در این طرح، بار ترافیکی زیادی را کاهش می دهد.

علیرضا کریمیان با تایید همکاری و همراهی ۱۹ ناحیه آموزشی با شرکت اتوبوسرانی در پروژه اتوبوس مدرسه افزود: برای نظارت و ارائه خدمات با کیفیت بهتر به دانش آموزان در این طرح به همبستگی و مشارکت خود با اتوبوسرانی ادامه خواهیم داد. ”