اتوبوس و مترو در هفته اول مهر رایگان است


سخنگوی شهرداری تهران از رایگان شدن اتوبوس و مترو در هفته اول مهر خبر داد.

به گزارش پارچین خودرو، سخنگوی شهرداری تهران گفت: استفاده از اتوبوس و مترو برای دانش آموزان در هفته اول مهر رایگان است.

دانشجویان با لباس فرم و دانشجویان دارای کارت دانشجویی از این خدمات بهره مند می شوند.

بیایید همه در مدیریت و کاهش ترافیک در آغاز سال تحصیلی کمک کنیم.